Tantra czyli lepsze otwarcie na świat?

Tantra to jeden ze sposobów na lepsze otwarcie się na świat, jest to ścieżka rozwoju, wspomagająca wykorzystanie całego swojego potencjału. Jest to praca nad swoimi emocjami, odruchami, a także nad własnym umysłem, uczuciami, myślami a także nad ciałem. Istnieją dwa rodzaje tantry – tybetańska i hinduska, choć można znaleźć więcej odmian. Tantra hinduska to tantra koncentrująca się na energii, na sile doznawania wrażeń, na emocjach. Tantra buddyjska zajmuje się bardziej tym, co specyficzne dla całej religii buddyjskiej – na doznawaniu przestrzeni i esencji obecności, która wykracza poza nasze pojmowanie. Oba te rodzaje tantry mogą posłużyć każdemu z nas, kto będzie potrafił zrobić użytek z nich za sposób na osiągniecie co najmniej lepszego samopoczucia. Samo słowo tantra oznacza ciągłość, którą odnosimy do natury naszej ludzkiej świadomości. Generalnie chodzi o to, że wszystko, co nas otacza jest jakby nami samymi, nie ma granicy między nami a wszechświatem. Jest to nie tylko zwykłe, percepcyjne postrzeganie.